نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها
زمان اعلام نتایج برای 96 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان از تاریخ 1396/12/05 تا 1397/08/05 میباشد