نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
هیچ رکوردی موجود نیست
 

کارت ورود به جلسه آزمون شرکت سایپایدک
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 40
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9410696 هماهنگ خاص تهران1396/12/181396/12/25مشاهده
9410496 هماهنگ سربازان کرمان بهمن1396/11/141396/11/23مشاهده
9409396 هماهنگ خاص استان فارس1396/08/121396/06/25مشاهده
9409096 هماهنگ خاص استان فارس1396/07/181396/06/25مشاهده
9408996 هماهنگ خاص لنگرود و رودسر1396/07/211396/06/25مشاهده
9407596 هماهنگ مرحله هشتم1396/11/271396/12/05مشاهده
9407496 هماهنگ مرحله هفتم1396/10/151396/10/23مشاهده
9407396 هماهنگ مرحله ششم1396/09/031396/09/11مشاهده
9407296 هماهنگ مرحله پنجم1396/07/281396/08/06مشاهده
9407196 هماهنگ مرحله چهارم1396/06/171396/06/25مشاهده
9407096 هماهنگ مرحله سوم1396/05/061396/05/10مشاهده
9406996 هماهنگ مرحله دوم1396/04/091396/04/17مشاهده
9406896 هماهنگ مرحله اول1396/02/211396/02/30مشاهده
9306794 هماهنگ مرحله چهارم1394/06/131394/06/24مشاهده
9302393 هماهنگ مرحله ششم1393/09/211393/10/01مشاهده
9302193 هماهنگ مرحله پنجم1393/08/161393/08/27مشاهده
9302093 هماهنگ مرحله چهارم1393/07/041393/07/18مشاهده
9301993 هماهنگ مرحله سوم1393/05/241393/06/05مشاهده
9301893 هماهنگ مرحله دوم1393/04/061393/04/17مشاهده
9300893 هماهنگ مرحله اول1393/02/261393/03/06مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 64
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9409996 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان1396/11/261396/12/05مشاهده
9409896 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/11/261396/12/05مشاهده
9409796 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان1396/10/141396/10/23مشاهده
9409696 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/10/141396/10/23مشاهده
9408896 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1396/07/271396/08/08مشاهده
9408796 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/07/271396/08/08مشاهده
9408696 آزمون صلاحیت آزمونگران1396/07/031396/07/05مشاهده
9308293 آزمون استانداری1393/09/251393/09/20مشاهده
9304393 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1393/09/201393/10/01مشاهده
9304093 مرحله ‍پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1393/08/151393/08/24مشاهده
9302893 مرحله ششم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1393/09/201393/10/01مشاهده
9302593 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1393/08/151393/08/24مشاهده
9302293 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1393/07/031393/07/12مشاهده
9301793 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1393/05/231393/05/29مشاهده
9301693 مرحله سوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1393/05/231393/05/29مشاهده
93013۹۳ ادواری مرحله سوم1393/08/021393/08/10مشاهده
93012۹۳ ادواری مرحله دوم1393/05/171393/05/20مشاهده
93011۹۳ ادواری مرحله اول1393/03/231393/03/25مشاهده
9301093 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1393/02/251393/03/03مشاهده
9300993 مرحله اول آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1393/02/251393/03/03مشاهده